Notícies

27 maig 2022
Del 27 de juny al 28 de juliol | Cartell informatiu
4 maig 2022
De 1r a 4t d'ESO | Del 27 de juny al 29 de juliol | Document informatiu
2 gener 2022
Més endavant informarem de la nova data. Bon any nou!
1 desembre 2021
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, per Resolució de l’Àrea de Medi Ambient, ha concedit a l’Ajuntament una subvenció de 4
21 octubre 2021
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de 4 de maig de 2021, va acordar concedir a l’Ajuntament de Palol de Revardit, d
4 maig 2022
4 maig 2022
De P3 a 6è de primària | Del 27 de juny al 29 de juliol | Document informatiu
20 desembre 2021
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de 21 de juliol de 2020, va atorgar a l'Ajuntament de Palol de Revardit una subven
12 novembre 2021
El Departament de Cultura de la Diputació de Girona, per Decret de 18 d’octubre de 2021, va concedir a l’Ajuntament de Palol de Revardi