Notícies

15 octubre 2019
Dins del programa del Fons de cooperació cultural, la Diputació de Girona ha concedit a l'Ajuntament de Palol de Revardit una subvenció
30 octubre 2019
La Diputació de Girona ha concedit a l'ajuntament una subvenció de 1.100 euros destinada actuacions de manteniment (desbrossament de marge
8 gener 2020
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, per Resolució de l'Àrea de Medi Ambient, ha concedit a l'Ajuntament una subvenció 3.508,29
30 octubre 2019
La Diputació de Girona ha concedit a l'ajuntament una subvenció de 722,29 euros destinada a la renovació del maquinari informàtic de l
26 novembre 2019
La Diputació de Girona ha concedit una subvenció per treballs de millores interiors, pintura i nou equipament del local polivalent.