ENDARRERIMENT EN EL COBRAMENT DE TRIBUTS I SUSPENSIÓ DE TERMINIS

Davant la situació d’excepcionalitat en relació amb el Cornonavirus Covid-19, s’ha decidit SUSPENDRE EL CALENDARI DE COBRAMENT en relació amb la recaptació dels tributs per part del Consell Comarcal del Pla de l’Estany.
Fins que no es resolgui la situació d’alarma, es deixa en suspens la tramitació del cobrament de tributs que havia de començar el proper 1 d’abril ni es carregaran rebuts al banc a 5 de maig.
Quan hi hagi un nou calendari, s’avisarà oportunament.