Subvencions de la Diputació de Girona

El Departament de Cultura de la Diputació de Girona, per decret de 28 de febrer de 2022, va concedir a l’Ajuntament de Palol de Revardit, una subvenció nominativa per a les Activitats a la Sala d’Exposicions del Castell que s’han portat a terme des del 15 d’octubre de 2021 fins al 14 d’octubre de 2022.
La quantitat concedida de 5.000 euros s’ha destinat a les despeses corrents que comporta el manteniment de la Sala d’exposicions i a les despeses de muntatge i publicitat de les activitats.