Subvencions de la Diputació de Girona:

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de 1 de febrer de 2022, va acordar concedir a l’Ajuntament de Palol de Revardit, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2022, les subvencions pels conceptes i imports que s’especifiquen:

Actuacions en camins:
Desbrossament de camins municipals …………………………….. 1.100,00 euros


Cooperació Cultural:
Despeses de Festes Majors i
edició de la revista El Nunci…………………………………………. 6.573,15 euros


Noves tecnologies:
Compra d’un PC i dues pantalles
i antena wifi castell   …………………………………………………… 751,30 euros


Despeses corrents:
Enllumenat públic,
manteniment de vials i neteja viària ……………………………. 37.247,85 euros