Edictes

Exercici: 2022 Bop: 219-0 Edicte: 10102 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 3/2022
Exercici: 2022 Bop: 44-0 Edicte: 1507 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació de les bases específiques que regulen la concessió d'ajuts per a despeses escolars per al curs 2021/2022
Exercici: 2021 Bop: 138-0 Edicte: 6284 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació inicial del Projecte de millora del paviment del Camí de Sant Tomás a Palol
Exercici: 2021 Bop: 155-0 Edicte: 7088 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació inicial del projecte modificat de millora de l'accessibilitat al cementiri municipal, fase 1
Exercici: 2021 Bop: 169-0 Edicte: 7541 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 3 del Pla Parcial SAU-2, la Banyeta
Exercici: 2021 Bop: 173-0 Edicte: 7780 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 185-0 Edicte: 8133 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Suspensió de la tramitació d'instruments urbanístics i de l'atorgament de llicències urbanístiques en l'àmbit del sòl no urbanitzable
Exercici: 2021 Bop: 188-0 Edicte: 8164 AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO - Aprovació provisional d'imposició i ordenació de les contribucions especials del carrer Ciutat de Palol
Exercici: 2021 Bop: 206-0 Edicte: 8799 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació definitiva del Projecte modificat de millora de l'accessibilitat al cementiri municipal, fase 1
Exercici: 2021 Bop: 215-0 Edicte: 9483 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals
Exercici: 2021 Bop: 228-0 Edicte: 9971 AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO - Aprovació definitiva d'imposició i ordenació de les contribucions especials per a l'execució del projecte d'obres d'urbanització del carrer Ciutat de Palol
Exercici: 2021 Bop: 249-0 Edicte: 11109 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals
Exercici: 2022 Bop: 29-0 Edicte: 972 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació provisional de modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2022 Bop: 29-0 Edicte: 977 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació inicial del pressupost municipal per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 45-0 Edicte: 1579 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA - Aprovació inicial de la memòria valorada de la pavimentació del camí de Palol
Exercici: 2022 Bop: 178-0 Edicte: 8231 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 23 del text refós de les normes complementàries
Exercici: 2022 Bop: 48-0 Edicte: 1800 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació definitiva del pressupost general, la plantilla de personal i la massa salarial del personal laboral per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 64-0 Edicte: 2557 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 64-0 Edicte: 2558 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació inicial del Projecte contructiu d'abastament d'aigua potable en alta des de Camós fins a Palol de Revardit
Exercici: 2022 Bop: 64-0 Edicte: 2559 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 2/2022
Exercici: 2022 Bop: 66-0 Edicte: 2668 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació
Exercici: 2022 Bop: 76-0 Edicte: 3247 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Extracte de la resolució de l'Ajuntament de Palol de Revardit de 13 d'abril de 2022, de la convocatòria d'ajuts per les despeses escolars del curs 2021/2022 (Convocatòria BDNS 621147)
Exercici: 2022 Bop: 89-0 Edicte: 3735 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació definitiva de la modificació de crèdits 2/2022
Exercici: 2022 Bop: 94-0 Edicte: 4007 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació de l'Oferta pública d'estabilització de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública
Exercici: 2022 Bop: 100-0 Edicte: 4518 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 135-0 Edicte: 6376 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació definitiva del Projecte constructiu d'abastament d'aigua potable en alta des de Camós fins a Palol de Revardit
Exercici: 2022 Bop: 141-0 Edicte: 6525 CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY - Aprovació de conveni i acceptació de la delegació de competències i prestació d'assistència tècnica en matèria d'enginyeria i arquitectura entre el Consell Comarcal del Pla de l'Estany i els ajuntaments de Cornellà del Terri, Fontcoberta, Palol de Revardit, Serinyà i Vilademuls
Exercici: 2022 Bop: 141-0 Edicte: 6552 AJUNTAMENT DE VILAFANT - Aprovació inicial dels projectes: Projecte de reparació de les voreres dels carrers Ciutadella, la Vinya, Palol, Migdia, Requesens, Escoles i Plaça dels Rajolers i Projecte d'instal·lació d'una nova canonada d'abastament d'aigua potable al nucli de Palol Sabaldòria
Exercici: 2022 Bop: 162-0 Edicte: 7657 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Delegació de funcions de l'Alcaldia per a la celebració d'un matrimoni civil
Exercici: 2021 Bop: 110-0 Edicte: 4916 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació definitiva de la modificació d'una ordenança fiscal