Edictes

Exercici: 2021 Bop: 249-0 Edicte: 11109 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals
Exercici: 2021 Bop: 1-0 Edicte: 10099 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 97-0 Edicte: 2859 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació definitiva del Projecte executiu d'obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció, de les parcel·les interiors i zones verdes, municipi de Palol de Revardit
Exercici: 2020 Bop: 146-0 Edicte: 5213 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació inicial de les bases específiques que regulen la concessió d'ajuts per despeses escolars per al curs 2020/2021
Exercici: 2020 Bop: 194-0 Edicte: 7223 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 196-0 Edicte: 7225 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació inicial del Projecte de soterrament de serveis al veïnat de la Beguda
Exercici: 2020 Bop: 196-0 Edicte: 7228 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació provisional de la nova Ordenança reguladora de la taxa per a l'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès general
Exercici: 2020 Bop: 197-0 Edicte: 7307 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació inicial de l'expedient d'aprovació del Projecte de consolidació d'un tram de la muralla del castell de Palol de Revardit
Exercici: 2020 Bop: 212-0 Edicte: 7969 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 217-0 Edicte: 8291 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Extracte de la resolució de 6 de novembre de 2020 de l'Ajuntament de Palol de Revardit, de convocatòria d'ajuts per a despeses escolars del curs 2020/2021 (Convocatòria BDNS 532008)
Exercici: 2020 Bop: 229-0 Edicte: 8728 CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY - Aprovació del conveni d'encàrrec de gestió per a la prestació del servei de neteja a diferents instal·lacions municipals de l'Ajuntament de Palol de Revardit
Exercici: 2020 Bop: 234-0 Edicte: 9144 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Informació pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 235-0 Edicte: 9197 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal de la taxa per l'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general
Exercici: 2020 Bop: 242-0 Edicte: 9344 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació definitiva del Projecte de consolidació d'un tram de la muralla del Castell de Palol de Revardit
Exercici: 2021 Bop: 24-0 Edicte: 627 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació definitiva del Projecte de soterrament de serveis al veïnat de la Beguda
Exercici: 2021 Bop: 228-0 Edicte: 9971 AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO - Aprovació definitiva d'imposició i ordenació de les contribucions especials per a l'execució del projecte d'obres d'urbanització del carrer Ciutat de Palol
Exercici: 2021 Bop: 24-0 Edicte: 633 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 69-0 Edicte: 2748 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació inicial de la modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2021 Bop: 69-0 Edicte: 2750 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdits 2/2021
Exercici: 2021 Bop: 93-0 Edicte: 3928 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 2/2021
Exercici: 2021 Bop: 110-0 Edicte: 4916 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació definitiva de la modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2021 Bop: 138-0 Edicte: 6284 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació inicial del Projecte de millora del paviment del Camí de Sant Tomás a Palol
Exercici: 2021 Bop: 155-0 Edicte: 7088 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació inicial del projecte modificat de millora de l'accessibilitat al cementiri municipal, fase 1
Exercici: 2021 Bop: 169-0 Edicte: 7541 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 3 del Pla Parcial SAU-2, la Banyeta
Exercici: 2021 Bop: 173-0 Edicte: 7780 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 185-0 Edicte: 8133 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Suspensió de la tramitació d'instruments urbanístics i de l'atorgament de llicències urbanístiques en l'àmbit del sòl no urbanitzable
Exercici: 2021 Bop: 188-0 Edicte: 8164 AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO - Aprovació provisional d'imposició i ordenació de les contribucions especials del carrer Ciutat de Palol
Exercici: 2021 Bop: 206-0 Edicte: 8799 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació definitiva del Projecte modificat de millora de l'accessibilitat al cementiri municipal, fase 1
Exercici: 2021 Bop: 215-0 Edicte: 9483 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals
Exercici: 2020 Bop: 97-0 Edicte: 2858 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació definitiva del Projecte executiu d'obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció, de les parcel·les interiors i zones verdes, sector Can Comas